VÄLKOMMEN TILL STUDIERNA I SPANSKA (STEG 1)

España y América Latina

Introducción

Ja, nu är du på väg att lära dig ett nytt språk. Så kul! Och det språk du valt att studera är verkligen ett världsspråk. Närmare 450 miljoner människor talar spanska och mer än 90% av de spansktalande bor utanför Europa, framför allt i Latinamerika och i USA. Att kunna tala och förstå spanska öppnar nya dörrar och leder dig ut i världen.

Vi skall börja att gälla grundläggande funktioner, såsom att hälsa, att ta avsked och att presentera dig själv. familjen och mänskliga relationer, olika situationer i vardagslivet. Siffror från ett till tio tusen. Realia om spanska vanor och kultur.

Spanien 

Huvudstad: Madrid

Invånare 47 miljioner invånare.

Språk: Spanska, katalanska, catalán (Catalunya). Galiciska, gallego (Galicia).

Bakiska, euskera i Baskien (Euskadi land


Los contenidos de Google Maps no se muestran debido a tu configuración de cookies actual. Haz clic en la Política de cookies (cookie funcional) para aceptar la Política de cookies de Google Maps y visualizar el contenido. Para más información consulta la Política de privacidad de Google Maps.

Träna på huvudstäder.

Träna på huvudstäder och länder i latinamerika.


Alfabet på spanska

Träna på spanska alfabet.Spanska alfabetet

Aa  A a (a)    

Bb   B b  (be)

Cc    Cc   (ce)

                     (Ch ch  Ch ch (che)

 Dd  Dd  (de)

Ff  Ff  (efe)

Gg  Gg  (ge)

Hh  Hh  (hache)

Ii    Ii  (i)

Jj  Jj  (jota)

Kk  Kk  (ka

(Ll  Ll  (ele)

LL ll  (elle)

Mn  Mn  (eme)

Nn   Nn  (ene)

Ññ   Ññ  (eñe)

Oo   Oo    (å)

Pp    Pp   (pe)

 

 

 

Qq    Qq   (ku)

Rr     Rr   (erre)

Ss        Ss    (ese)

Tt       Tt     (te)

Uu   Uu    (o)

Vv    Vv   (u ve)

Ww   Ww  (uve doble)

Xx    Xx    (equis)

Yy    Yy    (i griega)

Zz      Zz    (ceta)

 

 

 

Spanskan har en extra bokstav som heter EÑE. 


Pronunciación uttal

I spanska språk bokstaven H uttalas inte alls.

Hola, Hija, Habitante.

Dubbel L

Detta uttalas man som ett svenskt J (t.ex. ja)

Me llamo...

caballo, llama.

Detta uttalas man som ett sje-ljud.

Julio, Javier, conejo, hija.

Uttalas NJ

España, Niño, Señor, Señora.Señorita.


Grammatik gramática

Klicka hår på bilden och slå upp ord.!